Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu ZorganizowanyLogopeda.pl

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały informacyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności maili z powiadomieniami, które są wysyłane Klientowi jeśli zapisał się na listę oczekujących na dostępność produktów.

Na prośbę Klienta i za jego zgodą możemy wysłać dodatkowe materiały promocyjne dotyczące oferty naszego sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@studiologograf.pl bądź telefonicznie pod numerem 693860201.

INFORMACJA ZGODNA Z RODO
 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest
STUDIO LOGOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą ul. św. Leonarda 22/2 32-700 Bochnia
 
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych, e-mail: biuro(at)studiologograf.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 693 860 201.
 
3. STUDIO LOGOGRAF gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli STUDIO LOGOGRAF będzie chciał przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniecie wtedy odrębnie poinformowani o nowym celu przetwarzania.
 
Poniżej przedstawione zostały cele przetwarzania danych. Każdy z wymienionych celów został dokładnie oceniony przez STUDIO LOGOGRAF pod kątem zgodności z przepisami RODO oraz przepisami regulującymi działalność STUDIO LOGOGRAF. Poniższe zestawienie za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.
 
I. Cel:    Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy.
 
Objaśnienie:    Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową, a także czynności w celu zawarcia przez firmę STUDIO LOGOGRAF umów z innymi podmiotami (np. zawarcia umowy z firmą kurierską).
 
Podstawa prawna: RODO, art. 6 ust. 1 lit. b)
Długość okresu przetwarzania danych:    Do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 5 lat. W przypadku braku zawarcia umowy – do czasu zakończenia realizacji dostaw oraz przez 5 lat w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.
 
II. Cel:    Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym.
Objaśnienie:    W tym przypadku STUDIO LOGOGRAF przetwarza dane osobowe po to, aby wypełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w interesie publicznym. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków STUDIO LOGOGRAF w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych oraz statystycznych, a także realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych
 
Podstawa prawna:    RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisy szczególne, które nakładają na STUDIO LOGOGRAF obowiązki wskazane w objaśnieniach lub RODO art. 6 ust. 1 lit. e).
Długość okresu przetwarzania danych:    Do czasu wypełnienia przez STUDIO LOGOGRAF obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.
 
III . Cel:    Realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem stron i serwisów internetowych STUDIO LOGOGRAF oraz aplikacji mobilnej.
 
Objaśnienie:    W ramach wskazanego celu będziemy przetwarzać Państwa dane także po to, aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem stron i serwisów internetowych STUDIO LOGOGRAF oraz aplikacji mobilnej. W tym w zakresie przetwarzane będą m.in. identyfikatory, jak adres IP urządzenia lub informacje geolokalizacyjne.
 
Podstawa prawna:    RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f)
Długość okresu przetwarzania danych:    Przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.
Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 5 lat.
 
4. Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:
 
a) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeśli uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe przetwarzane przez STUDIO LOGOGRAF są niezgodne z rzeczywistością, macie Państwo prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
c) macie prawo żądania usunięcia Waszych danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) macie prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych,
e) macie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu STUDIO LOGOGRAF,
f) macie również prawo do otrzymania od STUDIO LOGOGRAF Waszych danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia Swoich danych osobowych do innego administratora o ile jest to możliwe technicznie.
W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Państwa zgody lub innej osoby albo spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
g) macie prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Was wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziliście Państwo wcześniej na to wyraźną zgodę,
h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w siedzibie STUDIO LOGOGRAF, przez telefon, w serwisach i stronach internetowych oraz poprzez korespondencję elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 

5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
  • UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Vilnius, Republic of Lithuania
  • PayPro: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska
 
W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest niezbędne do ich realizacji.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez STUDIO LOGOGRAF Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl